2019-09-11

SLU ska stärka svensk livsmedelsproduktion

SLU sammanför nu aktörer för dialog och rådgivning i ett nytt råd. Syftet är att stärka svensk livsmedelsproduktion.

Den svenska livsmedelssektorn behöver hitta lösningar på viktiga framtidsfrågor, bland annat hur den kommer att påverkas av klimatförändringarna. Som svar på detta behov har SLU inrättat ett sektorsråd där ett antal viktiga aktörer kan föra en långsiktig gemensam dialog. Fokus ska ligga på möjligheterna att utnyttja rådgivning för att stärka svensk livsmedelsproduktion, i linje med livsmedelsstrategin.
De externa ledamöterna i sektorsrådet ska vara representanter för Hushållningssällskapet, Växa Sverige, Branschråd för Lantbrukets Rådgivningsföretag, LRF, Lantmännen, Jordbruksverket, Axfood och Handelsbanken. Sektorsrådet inrättades av SLU:s rektor Maria Knutson Wedel den 27 augusti.
– Vi som samarbetar kring livsmedelsfrågor vet hur viktiga de är, och det är glädjande att intresset för dem ökar. Hur betydelsefulla de är framgår inte minst i IPCC:s senaste rapport, säger Erik Fahlbeck, vicerektor vid SLU. Vi är mycket glada att vi tillsammans med andra delar av sektorn nu inrättar ett råd för framtida kunskaps- och kompetensförsörjning.

Källa: SLU, 2019-08-27
Publicerat i Fjäderfä nr 7-2019.