2012-08-31

Antibiotikaresistens i tyskt kycklingvatten

När man i testade förekomsten av antibiotikaresistens i dricksvattnet till kyckling- och kalkonuppfödningar i Tysklands tunga fjäderfädistrikt, North-Rhine Westphalia (NRW), var laboratoriesvaren positiva i över 50 procent av uppfödningsanläggningarna. Detta enligt regionens lantbruksmyndighet.

I januari och februari utreddes användningen av antibiotika på 40 gårdar i den tyska fågeluppfödningen. Orsaken till utredningen var misstanke om överutskrivning av antibiotika från veterinärernas sida. I juli meddelade jordbruksministern i NRW, Johannes Remmel, att man funnit anmärkningsvärda bevis på förekomst av antibiotikaresistens i 26 prover.

Dessutom säger man att det i många av dessa gårdsprover (batches) INTE hade skrivits ut antibiotika från veterinärt håll och Johannes Remmel kommenterade resultatet så här.
– Provresultaten signalerar att vi har ett massivt antibiotikaproblem och till detta kan läggas att djurhållarna trivialiserar, mörkar och spär på våra nuvarande problem.

Den tyska producentföreningen för matfågel, ZDG, besvarade kritiken med att beklaga sig över att den testteknik som regeringen använde i denna undersökning var mycket mer känslig och det var orsaken till att man hittade spår av antibiotika. Man framhöll också att lantbrukssektorns eget kvalitetssystem, ”QS”, redan övervakas noggrant när det gäller att upptäcka antibiotikakontamination i vattnet.

Norman Dunn
Publiceras även i Fjäderfä nummer 7-2012.

Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.