2012-02-21

Program för minskad användning av antibiotika i Tyskland

Organisationen QS tar nu krafttag för att minska användningen av antibiotika i den tyska kycklinguppfödningen. Detta sker i ett nytt kontrollprogram och alla data ska offentliggöras. Kycklinguppfödare som fortsätter att använda för mycket antibiotika kommer att straffas.

Organisationen QS (Quality and Safety), alltså kvalitet och säkerhet, inom det tyska lantbruket har 3 800 kycklinguppfödare bland alla sina medlemmar. Det totala antalet uppfödare i Tyskland ligger på cirka 4 500 men QS säger att de ändå har 95 procent av Tysklands kycklingproduktion bakom sig.

Den tyska kycklinguppfödningen ligger på nära 600 miljoner kycklingar per år (591 miljoner år 2010).

Fram till i dag har QS utdelat ett ceritifikat och märke till kyckling (och andra lantbruksprodukter) som har kontrollerats när det gäller kvaliet och hygien i produktionen. Detta har innehållit oberoende bedömningar av varje led i produktionen, det vill säga i foderproduktionen, i arbetet hos uppfödaren på gården, under transporten till slakten, på slakteriet och kylkedjan ända fram till återförsäljaren och stormarknaden, detaljisten. Nämnas bör att även djurvälfärdsfrågor finns med i QS-systemet.

Efter skandalen ska alla med

Som en reaktion på den massmediala uppmärksamheten kring överanvändningen av antibiotika i tysk kycklinguppfödning (se tidigare artiklar) kommer organisationen QS att i april 2012 introducera ett kontrollprogram för alla sina medlemmar. Målet med denna åtgärd är att minska antibiotikanvändningen med 30 procent under de närmaste fem åren.
Med denna åtgärd tar organisationen några steg för att bemöta regeringens reaktion på den upptäckta omfattande användningen av antibiotika. Efter avslöjandet har nämligen Jordbruksdepartementet i januari 2012 sagt att man ska genomföra en nationell mätning och kontroll av användningen av antibiotika på gårdsnivå. Men ännu har inga detaljer av detta projekt offentliggjorts.

Vill till lägsta möjliga nivå

QS:s vd Dr Hermann-Josef Nienhoff kommenterade nyligen:
– Vi vill åstadkomma en sänkning av antibiotikanvändningen och vi önskar komma ner till den lägsta möjliga nivån. Vi avser också att ta fram ett pålitligt dataunderlag genom vårt kontrollsystem och vi kommer att använda våra data för att minimera användningen av antibiotika.

Program i fem punkter
De grundläggande punkterna i det föreslagna QS-programmet, som alltså bedöms kunna starta i april månad, är följande:

• Alla kycklinguppfödare i det frivilliga QS-programmet kommer endast att kunna använda antibiotika som enligt lag har förskrivits av veterinär. Denna veterinär ska vara registrerad hos QS-organisationen och denne är också förpliktigad att rapportera varje enskild förskrivning (försäljning) av antibiotikum.

• Behandlingen ska dokumenteras och rapporteras avseende sådant som typ av antibiotikum, doser etc.

• QS-organisationen kommer sedan att jämföra dessa data från den information som man själv sitter på och man räknar genom detta med att kunna avgöra om behandlingen är adekvat eller om den är för hög. Om så är fallet kommer man att gå in och rekommendera en begränsning.

• För gårdar där man bedömer att användningen av antibiotika är för hög, kommer man att tillsammans med besättningens veterinär att introducera ett program för att minska smittspridning och sjukdomar som driver upp förskrivningen. Om inte detta leder till framgång (minskad användning av antibiotika) kommer att gården att drabbas av sanktioner, alltså någon form av straffåtgärd. Hur dessa kan komma att se ut, har det ännu inte sagts något om.

• Målsättningen är att göra alla data som programmet kommer att ta fram offentliga. Användningen av antibiotika i den tyska kycklinguppfödningen ska alltså bli tillgänglig för allmänheten med full ”transparency”, genomskinlighet.

Norman Dunn
Sven Secher

Publiceras i Fjäderfä nummer 3-2012.

Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.