2012-01-12

Tysk konsumentminister kräver krafttag mot antibiotikaanvändningen

Hårdare kontroller på tyska kycklinggårdar


Vi har tidigare berättat om antibiotikaskandalen i tysk kycklinguppfödning, där över 90 procent av de tyska kycklingarna bar spår av antibiotika. Detta enligt en studie i North Rhine Westphalia (NRW). Nu kräver den tyska konsumentministern Johannes Remmel krafttag för att stoppa missbruket av antibiotika i den tyska kycklinguppfödningen.

Studien i NRW visade att 93,4 procent av kycklingarna behandlas med antibiotika i så hög grad att man såg spår av antibiotika i köttet. Användningen var så omfattningen att den likställdes med användning av antibiotika i tillväxtbefrämjande syfte, något som är förbjudet. (Mer fakta om studien finns i artikeln Antibiotika skandal i tysk kycklinguppfödning.

Anklagar även regeringen

Chockerade tyska politiker agerar nu och konsumentministern i NRW, Johannes Remmel, är på krigsstigen. Han anklagar regeringen i Berlin för att med argument som ”datasäkerhet” ha ”gömt” (undanhållit information) den mycket stora användningen av antibiotika. Regeringen är på detta sätt medskyldig till branschens missbruk av medicin, menar Johannes Remmel.

Han pekade också på att kycklingproduktionen inte har ålagts samma krav som uppfödningen av nöt och grisar. I dessa produktionsgrenar gäller nämligen sedan januari 2011 att all veterinärt utskriven medicin ska bokföras och sammanställas utifrån postnummerområden. Från detta har den tyska kycklinguppfödningen givits undantag.
– Regeringen har på detta sätt mer eller mindre gett kycklingbranschen klartecken för fortsatt hög medicinanvändning, säger Johannes Remmel.

Minister tvingas fram

Nu har jordbruksminister Ilse Aigner tvingats träda fram på grund av det kraftiga opinionstryck som har uppstått sedan NRW presenterade studiens resultat. Hennes nu avgivna löften medför att den aktuella lagstiftningen ska förändras så att man får en bättre kontroll över antibiotikaanvändningen i kycklinguppfödningen.

Remmels åtgärdslista

Johannes Remmel agerar ändock vidare på ett självständigt sätt och han har föreslagit följande åtgärder:

1. Att en nationell plan tas fram för att minska användningen av antibiotika i djuruppfödningen så snart som möjligt. I detta arbete ska alla viktiga aktörer ingå.

2. Att mer exakta fakta tas fram så att dagens situation med större säkerhet kan fastställas.

3. Att staten skaffar sig en bättre kontroll över veterinärernas utskrivning av mediciner till kyckling och att orsakerna till varje utskrivningsbeslut skriftligen redovisas.

4. Att mätningar och datainsamlingar görs mer noggrant av medicinanvändningen på varje gård. Inspektörer ska tillhandahållas fullständiga redovisningar av förbrukningen av mediciner.

5. Att skärpta kontroller av lagefterlevnaden införs och att man också underlättar för att undersökningar sätts igång.

6. Att även myndighetens inspektörer på området djurskydd ges ökade befogenheter.

7. Att en översyn görs av lagstiftningen i syfte att se om man kan lagstifta om att konsumenterna enligt lag, ska få information om uppfödningen har skett med eller utan användning av antibiotika.

8. Att vetenskapliga studier görs av luftkvaliteten på fjäderfägårdar. Johannes Remmel utgår i detta krav från att det från djuranläggningarna måste förekomma utsläpp i atmosfären av bakterier, virus och svampsporer. Och i de fall där antibiotika används i stallarna ställer han frågan om bakterier och andra mikroorganismer redan kan ha utvecklat resistens. Av dessa skäl vill han från och med nu att prover ska tas i luften vid fjäderfäanläggningarna.

Norman Dunn

Publiceras i tidningen Fjäderfä nummer 2-2012.

Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.