2011-11-18

Antibiotikaskandal i tysk kycklinguppfödning

Användningen av antibiotika i tysk kycklinguppfödning är mycket omfattande, enligt en färsk studie. Hela 93,4 procent av kycklingarna behandlas med antibiotika och omfattningen är så stor att den likställs med användning av antibiotika i tillväxtbefrämjande syfte, vilket är förbjudet. Tyska politiker uppges vara chockade.

Preliminära resultat från en studie av antibiotikaanvändningen i kycklinguppfödningen i den tyska delstaten North Rhine Westphalia (NRW) visar att 83 procent av de studerade kycklinggårdarna har använt antibiotika. Räknat per fågel, visar studien att hela 93,4 procent av kycklingarna har behandlats med antibiotika.
Undersökningen genomfördes på uppdrag av delstatens avdelning för Jordbruk och konsumentskydd inom NRW. Totalt ingår i undersökningen 962 uppfödningsomgångar från 182 tyska kycklinggårdar i North Rhine Westphalia under en period av sex månader (januari-juni 2011).

Blandar till tillväxtmedel

Resultatet visar att man till utfodringen av de tyska kycklingarna blandar upp till åtta olika antibiotikasubstanser och slutsatsen är att antibiotikan används som tillväxtbefrämjande medel, vilket går rakt emot det tyska förbudet mot antibiotika till lantbruksdjur, om det inte sker av medicinska skäl.

Företrädare för NRW kommenterade undersökningsresultaten den 16 november med att säga att resultaten måste analyseras och att genomgången kommer att pågå fram till mitten av december.

Oklart hur många dagar

I 53 procent av de examinerade fallen, har kycklinguppfödarna hävdat att de använder antibiotika endast de första en eller två dagarna. Och foderexperter säger att antibiotika måste ges i fodret mer än fem till sex dagar för att det ska driva på faran med resistensutvecklingen på grund av användningen av antibiotika.

17 procent av kycklinggårdarna producerade kyckling helt utan att använda antibiotika, enligt studiens preliminära resultat.

Stämmer inte enligt DLG

Thomas Janning, vd på branschorganisation för den tyska fågelbranschen, Deutchen Geflügelwirtschaft (DLG), hävdar att påståeendet att antibiotika överanvänds i kycklingbranschen är osanning. Han gör gällande att antibiotika bara används på gårdar där det bevisligen har varit sjukdomar som hade behandlats och att antibiotikan endast används efter veterinär förskrivning.

Regeringen i Berlin med departementet för Jordbruk och konsumentskydd har hittills vägrat att kommentera dessa besvärande uppgifter om användning av antibiotika i oväntat stor mängd. Men man bekräftar att antibiotikaanvändning enligt är tillåtet för att behandla bakterieinfektioner.

Känner sig lurade

Avdelningen för Jordbruk och konsumentskydd i NRW känner sig lurade av kycklingbranschen och man har  besvarat regeringens undanglidande kommentar med att säga:
– I åratal har kycklingbranschen upprepade gånger försäkrat de politiska partierna i NRW, att användning av antibiotika i besättningarna på gårdsnivå endast sker undantagsvis. Det sa Johannes Rammel, jordbruksminister i NRW i den andra veckan av november, och han fortsatte:

Antibiotika som rutin

– Nu har vi svart på vitt: Antibiotika används inte som undantag, utan som regel. Antibiotikabehandling ingår alltså i rutinerna på kycklinggårdarna.

Systematiskt och omfattande

– Användningen av antibiotika i kycklingproduktionen har nått en nivå som är alarmerande. Och vi måste tyvärr inse, att kycklingproduktion utan antibiotika utgör undantag. Denna studie av antibiotikaanvändningen är den första i Tyskland som har klarlagt att användningen av antibiotika i kycklinguppfödningen är systematisk och omfattande, sa Johannes Rammel.

Fjäderfä följer den fortsatta utvecklingen av denna antibiotikaskandal i tysk kycklinguppfödning. Se även artikeln nedan.

Norman Dunn
Sven Secher

Publiceras även i Fjäderfä nummer 10-2011.

Lägst användning i Sverige

Förhållandena i svensk djurhållning är många gånger väldigt annorlunda än i andra länder. Detta gäller till exempel användningen av antibiotika. Här är en artikel om hela lantbrukets antibiotikaanvändning i sju olika EU-länder, som visar att läget är bäst i Sverige:
Lägst antibiotikaanvändning i Sverige

/SS

Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.