2019-04-10

Förändrad lantbrukarroll ställer nya krav


Magnus Lorin är en av dem som jobbar med den nya tidens utmaningar

Att arbetet med värphöns eller matfågel känns roligt är självfallet en bra grund att stå på för att man ska trivas som företagare med produktion av ägg. Men det krävs mer än så för framgångsrikt äggföretagande. Till exempel att man har koll på siffrorna, gör rätt vägval och lägger tiden på rätt arbetsuppgifter.
Vi besöker här lantbruksföretagaren Magnus Lorin som arbetar med dessa frågor i sitt företag som omfattar grisar, höns och växtodling.
– Att bara förlita sig på magkänslan räcker inte längre så vi försöker nu att skaffa oss bättre underlag för styrning av företaget, säger han.

Magnus Lorin är uppvuxen med grisar och växtodling på en gård vid Västerlösa men han möter mig på granngården där han bor och driver Sörgårdens Ägg tillsammans med hustru Sandra och barnen Rasmus och Molly. När jag kliver ur bilen utanför hönshuset så far bildörren ut i en virvelvind. Här gäller det att ”hålla i hatten”, eller för reporterns del: i det fladdrande anteckningsblocket.
Magnus Lorin välkomnar mig med ett stort leende och säger: ”Detta är Östgötaslätten och här blåser det ibland från flera håll – samtidigt”.

Krävs full koll
Vi pratar fjolårstorka, foder, priser och lönsamhet.
Vad var det som hände förra året, och vilka krav ställs i dag på moderna äggproducenter?
– Helt klart så krävs, tror jag för min del, att jag skaffar mig bättre koll på företagandet. Att enbart förlita sig på magkänslan håller inte längre utan här gäller det att ha koll på detaljerna.
– Att höns är kul och ägg är framtidens livsmedel räcker helt enkelt inte. Inte heller att man är fascinerad av att ett djur på 2,5 kilo kan få fram 20 kilo ägg på ett år, säger Magnus som just nu funderar en hel del kring hur han på bästa sätt ska driva och utveckla sitt företagande.

Ny roll i företaget
Magnus pratar om den roll som lantbrukaren i dag har i företagandet. Att företagen blir större och att effektivitetskraven ständigt ökar är ingen plötslig uppkommen eller ny insikt för Magnus Lorin eller hans kollegor. Men kvar står att konsten är att utvecklas i takt med förändringarna.
När det gäller driften av äggproduktionen (Sörgårdens Ägg) samt den grisproduktion och den växtodling som Magnus ansvarar för så har omställningen pågått länge och på flera plan. Det vi först kommer att tala om, efter att ha tagit oss inomhus och i skydd för östgötavindarna, är den förändrade arbetsdagen som Magnus allt mer har landat i under senare år.
– Det handlar enkelt uttryckt om att man måste vara mera inomhus och inte kan vara ute i driften lika mycket som förr. Det här är en om-ställning med förändrade arbetsuppgifter som för mig har varit ganska jobbig, kommenterar Magnus.

Vad är det som du jobbar med i dag som inte låg på dig ”förr”?
– Flera saker. Bland annat arbetsledning. Jag har visserligen fantastiska fasta medarbetare från Kroatien som fungerar väldigt bra. Men med två personer på grisarna, två ute och en på hönsen så har jag fått en annorlunda funktion. Det dagliga så viktiga managementsarbetet ute i stallarna sköts oftare av min personal än av mig själv. Min tid förflyttas istället till att hålla ihop det hela.
– Sedan är det, som alla vet, en massa annat att göra som kontakter med myndigheter, foder- och unghönsleverantörer med flera. Viktiga faktorer som det gäller att sköta väl. Information på möten och kontakten med kollegor är också sådant som är viktigt och fyller på ”idébanken” i företaget.
Det Magnus pratar om handlar om företagsledning och förutom ovanstående så hör det till hans uppgifter att ha koll på ekonomin och planera för företagets framtid. Som nämnts ovan, så räcker knappast magkänslan för det. Det krävs mer än så, det krävs en planerad och skicklig hantering av ekonomin.

Var sker förtjänsten?
Magnus har kontaktat affärsbyrån Gideskog & Samuelsson för rådgivning. Han vill skaffa sig en bättre och säkrare kontroll av hur lönsamheten ser ut för att klart och tydligt kunna utläsa var företaget drar in pengar respektive identifiera de punkter som gör att företaget dräneras. Kort sagt: var tjänar man pengar och var förlorar man? Och det är utifrån svaren på dessa frågor som vägvalen ska göras.
– Samarbetet med Gustaf Samuelsson på Gideskog & Samuelsson har precis kommit igång, så vart det leder är för tidigt att säga. Men jag känner redan nu att de genomgångar vi har är nyttiga. Väckarklockorna ringer. Det är många delar som bör benas ut.

Konkret – vad handlar det om?
– Till synes ganska självklara saker men som kanske inte har blivit fullt ut utförda. Det handlar om att precisera var alla kostnader ska läggas och för min del hur de ska fördelas på hönsen, grisarna och växtodlingen. Det handlar också om att gå igenom sådant som elavtal, bankupplägg, foderinköp med mera. Mer noggrant och mer i detalj än hur det har sett ut tidigare.

Öppen spelplan
Blir det ännu mer tid på kontoret för dig med noggrannare ekonomisk uppföljning och genomarbetade budgetar?
– Ja, det är oundvikligt. I synnerhet under det förs-ta året då vi arbetar oss igenom alla rutiner och vi ska specificera alla kostnader och ifrågasätta vårt sätt att jobba och hantera ekonomin. Lyckas vi skapa en bättre struktur och effektivare uppföljning så hoppas jag att det kan leda till besparingar på sikt.
Vi pratar om behovet och lusten – och kraven – av att utvecklas som människa och företagare och Magnus berättar att hustru Sandra just denna dag då Fjäderfä är på besök i mars 2019 har sagt upp sig från sitt heltidsarbete utanför gården. Spelplanen ligger därmed än mer öppen inför framtiden, i familjen och i företagandet.

Håller fast vid egen spannmål
Men åter till det praktiska i produktionen. Magnus gör sitt eget foder och köper för detta in premixer. Hur går dina tankar kring detta vägval när spannmåls- och foderpriset över tid svänger kraftigt?
– Det är klart att man kan fundera på alternativ användning av spannmålen. Men jag har bestämt mig för att jag vill förädla min spannmål till ägg och fläsk, och jag ändrar inte på detta vid svängningar i prisbilden.

Påfrestningar men vill komma vidare
Lönsamhetsfrågan har diskuterats intensivt bland äggproducenterna sedan foderprishöjningarna kom under 2018. Hur ser du på läget nu våren 2019?
– Det är inte bra. Fortsätter lönsamhetsnivån på dagens nivå så tror jag inte att det blir så många lantbrukare kvar.

En dyster profetia för äggbranschen och lantbruksföretagandets framtid. Men så behöver det inte bli och Magnus Lorin vill, som framgår ovan, gärna fortsätta med värphöns och att avsikten är att göra det står klart. Det visar satsningen på att strukturera upp den ekonomiska uppföljningen och styrningen av verksamheten, som vi berättar om i denna artikel.

Det framgår även av att Magnus funderar på att byta inredning i hönsstallet där han i dag i ett flervåningssystem har cirka 35 000 höns i två stallavdelningar. Med ett nytt system kan han få in fler värphöns och komma över 40 000 höns och då krävs en ny MKB-ansökan och för att ge sig in i den krävande processen så faller det sig naturligt att i ansökan inkludera ytterligare höns i ett nytt stall. Så lyder också mycket riktigt visionen, i Magnus och Sandra Lorins lantbruksföretagande.

Sven Secher
Publicerat i Fjäderfä nr 4-2019.
Läs även i samma tidningen en kompletterande artikel, i vilken affärsrådgivaren Gustav Samuelsson intervjuas.

 


Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.